wtorek, października 14, 2014

Branża edukacyjna stawia na nowe technologie

Według najnowszych badań zrealizowanych na zlecenie Ricoh przez Instytut Coleman Parkes branża edukacyjna odnotowuje najszybsze tempo zmian w procesie przechodzenia z fazy transformacji do cyfrowej dojrzałości tj. etapu rozwoju, na którym organizacja wykorzystuje zaawansowane narzędzia pozwalające zwiększyć wydajność, przejawia duże zainteresowanie nowymi możliwościami technologicznymi oraz angażuje się w rozwój inicjatyw opartych o najnowsze rozwiązania oraz elektroniczne zarządzanie procesami. W porównaniu z sektorem finansowym i publicznym przedstawiciele kadry zarządzającej z branży edukacyjnej (80%) znacznie częściej wskazują osiągnięcie stanu dojrzałości cyfrowej jako priorytet dla swojej organizacji. Co więcej, są przekonani, że uda im się osiągnąć ten poziom w ciągu 2 najbliższych lat – 34% wskazało 2016 rok a 71% 2019.